Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ρομποτικής

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ρομποτικής είναι μια ευκαιρία για όλους τους ενθουσιώδες αθλητές ρομποτικής , ανεξάρτητα από την ακαδημαϊκή τους κατάρτιση ή το επαγγελματικο επίπεδο, δίνετε η ευκαιρια να συναντηθούν και να ανταγωνιστούν και να κυριαρχήσουν στο άθλημα τούς . Οι ανταγωνιστικές ικανότητες είναι προσαρμοσμένες σε όλους και περιλαμβάνουν Robo Race, Robo Soccer, RoboWar, RC Craft, Quadcopter, MicroMouse, Water Rocket, ο πιο γρήγορος κερδίζει . Ένας διαγωνισμός καινοτομίας οργανώνεται επίσης για την καλλιέργεια και την ανεύρεση εφευρέσεων στον τομέα της ρομποτικής.